Διαδικασία Αποζημίωσης

Βήμα 1

Αναγγελία Ατυχήματος

Εάν συμβεί οποιαδήποτε ζημιά στο όχημα σας, αυτή θα πρέπει να γίνει γνωστή άμεσα στην εταιρία, καλώντας την Φροντίδα Ατυχήματος, στο τηλέφωνο 2130904343 που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Αντιπρόσωπος της εταιρίας, έρχεται άμεσα στο σημείο του ατυχήματος, καταγράφει το περιστατικό, συμπληρώνει την δήλωση ατυχήματος, φωτογραφίζει τα οχήματα και σε ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρόκειται να ακολουθήσουν. Στην συνέχεια εάν κριθεί απαραίτητο, μεταφέρει το όχημα σου σε συνεργαζόμενο συνεργείο. Σημαντικό! Σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα, εκτός από την φροντίδα ατυχήματος, χρειάζεται να καλέσεις και την Τροχαία, για την καταγραφή του περιστατικού. Επίσης, το ανασφάλιστο όχημα θα πρέπει να βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος κατά την καταγραφή. Είναι υποχρεωτικό να καλέσετε την φροντίδα για την καταγραφή του περιστατικού.

Βήμα 2

Επικοινωνία Διακανονιστή

Θα σας καλέσει ένας διακανονιστής της εταιρίας για να σας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα και για τα συνεργαζόμενα συνεργία της εταιρίας. Εάν επιλέξετε ένα από τα συνεργαζόμενα συνεργία μας, θα έχετε στην διάθεση σας όχημα αντικατάστασής. Όταν το όχημα σας είναι έτοιμο το παραλαμβάνετε χωρίς εκταμίευση ποσού.

Βήμα 3

Απαραίτητα Έγγραφα

Για κάθε ζημιά, θα πρέπει να αποσταλούν στην εταιρία τα απαραίτητα έγγραφα που θα σας ζητηθούν από την επικοινωνία σας με τον διακανονιστή του φακέλου. Αυτά μπορούν να σταλούν, είτε με φυσική αλληλογραφία στα κεντρικά μας γραφεία επί της Λεωφόρου Ανδρέα Συγγρού 40-42, στην Αθήνα με Τ.Κ. 11742 στον 4ο όροφο υπόψιν τμήματος ζημιών. Είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο claims@apeironinsurance.gr

Βήμα 4

Πρόταση Αποζημίωσης

Ο διακανονιστής που έχει αναλάβει τον φάκελο σας, εφόσον έχει λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα επικοινωνήσει μαζί σας για το ύψος της αποζημίωσης και την ημερομηνία πληρωμής. Η επικοινωνία για την ενημέρωση, δύναται να είναι είτε τηλεφωνική, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με επιστολή.

Βήμα 5

Πληρωμή Αποζημίωσης

Τέλος, για την κατάθεση του ποσού αποζημίωσης στον τραπεζικό σας λογαριασμό θα πρέπει, να μας γνωρίσετε μέσω email στο claims@apeironinsurance.gr, τα στοιχεία του λογαριασμού σας (IBAN) και την τράπεζα που επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση. Τέλος, να υπογράψετε και να αποστείλετε (είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικά μέσω email) την εξοφλητική απόδειξη που θα σας σταλεί. Αφού παραλάβουμε τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα πραγματοποιήσουμε την κατάθεση του ποσού εντός 5 εργάσιμων ημερών.