Blog

Τι αλλάζει στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Οδική Ασφάλεια

Η Οδική ασφάλεια έχει στόχο, την ασφαλή οδήγηση γενικά των οχημάτων, τροχοφόρων και μη, την ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων με οχήματα και την ασφαλή μετακίνηση των πεζών.

Στην Ελλάδα το έτος 2019, σημειώθηκαν 10.712 τροχαία ατυχήματα, από όπου το 53,0% συνέβη στην Αττική και το υπόλοιπο 47% στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το 85% σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή και συμμετείχαν 18.153 οχήματα εκ των οποίων τα 9.727 ήταν επιβατικά οχήματα και 6.094 μοτοσυκλέτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων ήταν 656 και ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 688. Όπως φαίνεται από τα πιο κάτω νούμερα οι οδηγοί είναι αυτοί με τα μεγαλύτερα ποσοστά θανάτων.

Οι αλλαγές

Πριν λίγες ημέρες ανακοινωθήκαν τροποποιήσεις για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που στόχο έχουν να καλλιεργηθεί η κυκλοφοριακή αγωγή μέσα από την εκπαίδευση και την επικοινωνία και να βελτιωθεί η ασφάλεια των υποδομών και των οχημάτων.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο μας, «Το πρώτο τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα», ο πρώτος ΚΟΚ, «περί των κατά τις οδούς συναντώμενων αμαξών και εφίππων», εκδόθηκε το 1837.

H σειρά των μέτρων και των δράσεων θα αναληφθεί έχει στόχο τη μείωση των νεκρών, αλλά και των σοβαρά τραυματιών κατά 50%.

Highlights

 • Υποχρεωτική η διδασκαλία της κυκλοφοριακής αγωγής από τον Σεπτέμβριο στα σχολεία
 • Παρεμβάσεις σε οδικά τμήματα που προκαλούν πολλά ατυχήματα.
 • Καταγραφή των προστίμων από κλήσεις λόγω παράβασης του ΚΟΚ στην εφορία ώστε να μην δίνεται η δυνατότητα να σβηστούν.
 • Αλλαγή του ΚΟΚ και των προστίμων με αυστηροποίηση στα πρόστιμα με βάση το βαθμό επικινδυνότητας και συχνότητας, πέντε επικίνδυνες παραβάσεις (υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης σε όλους τους επιβαίνοντες, μη χρήση κράνους από οδηγό και συνοδηγό, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών και χρήση κινητού τηλεφώνου)
 • Ηλεκτρονική καταγραφή του point system
 • Αυστηρότεροι έλεγχοι στα ΚΤΕΟ για τα οχήματα με προβλήματα και υιοθέτηση ποινών και για τα ΚΤΕΟ που δεν κάνουν σωστούς ελέγχους

Βασικοί Πυλώνες

 • Ποιοτικά Δεδομένα

Θέσπιση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Οδική Ασφάλεια

Το Εθνικό Παρατηρητήριο θα είναι αρμόδιο για τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση εθνικής βάσης δεδομένων για την οδική ασφάλεια. Σε ετήσια βάση θα δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο στατιστικών στοιχείων για την οδική ασφάλεια, η εγκυρότητα των οποίων θα επικυρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

 • Διακυβέρνηση και Στρατηγικό Σχέδιο

Το νέο σύστημα διακυβέρνησης για την οδική ασφάλεια που περιλαμβάνει τέσσερις άξονες:

Η Κυβερνητική Επιτροπή θα συντονίζει το διυπουργικό έργο σε θεσμικό επίπεδο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα εκτελεί τις αποφάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής και θα παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα έχει την ευθύνη υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων.

Η κοινωνία των πολιτών ΜΚΟ, ερευνητικά ινστιτούτα, επίσημοι σύμβουλοι της πολιτείας (ΤΕΕ), εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσα επικοινωνίας. Ένταξη του έργου τους υπέρ του στόχου της μείωσης των θανατηφόρων ατυχημάτων.

 • Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Από τον προσεχή Σεπτέμβριο η διδασκαλία της κυκλοφοριακής αγωγής θα γίνει υποχρεωτική στα σχολεία.

Επιπλέον, όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους θα μπορούν να παρακολουθήσουν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα οδήγησης στις σχολές οδήγησης με νέα εγχειρίδια για την εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών.

Δημιουργείται τράπεζα θεμάτων που προϋποθέτει τη διενέργεια θεωρητικών μαθημάτων στη σχολή οδήγησης.

Ειδικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και ειδική θεωρητική εξέταση για ειδικές ομάδες πληθυσμού

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με διεύρυνση της πλατφόρμας e-drive academy σε συνεργασία με το Υπ. Παιδείας και τη διοργάνωση προγραμμάτων μέσω του ΙΝ.ΕΠ. του ΕΚΔΑΑ

Κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και πιστοποιημένη επιμόρφωση τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια.

Τέλος, θεσπίζονται προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος εκπαιδευτής.

 • Αποτελεσματικό Σύστημα Επιβολής

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στη βάση ορισμένων αρχών:

 1. Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με βάση το βαθμό επικινδυνότητας και συχνότητας.

Με έμφαση στις πέντε πιο συχνές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.: υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης από όλους τους επιβαίνοντες, μη χρήση κράνους από οδηγό και συνοδηγό, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, χρήση κινητού τηλεφώνου.

Οι παραβάσεις θα έχουν διαβαθμισμένα χρηματικά πρόστιμα σε συνδυασμό με διοικητικές κυρώσεις.

 1. Διαχωρισμός των κυρώσεων με βασικό κριτήριο διαφοροποίησης την οδηγική συμπεριφορά ή την κατάσταση του οχήματος.

Παράδειγμα: Στην περίπτωση οχήματος με ληγμένο ΚΤΕΟ, που δεν λειτουργούν οι φανοί ή κυκλοφορεί με σπασμένους καθρέφτες θα «τιμωρείται» το όχημα π.χ. με αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση παράβασης που σχετίζεται με την οδηγική συμπεριφορά, οι κυρώσεις θα επιβάλλονται στον οδηγό.

Η ευθύνη όμως θα επιμεριστεί και στα ΚΤΕΟ.

Ένα στα τρία οχήματα δεν προσέρχεται για έλεγχο. Για τον αμελή ιδιοκτήτη, αν παρέλθει η διετία, το πρόστιμο εκπρόθεσμου (65Euro) ισούται με το κόστος ελέγχου που δεν έγινε, άρα καθίσταται συμφέρον.

Έτσι, στο νομοσχέδιο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας θα υπάρξει διάταξη για τη δημιουργία Μητρώου Εποπτών ΚΤΕΟ.

Οι επόπτες ΚΤΕΟ θα είναι διαπιστευμένοι ιδιώτες μηχανικοί Π.Ε. οι οποίοι θα πραγματοποιούν επανέλεγχο on the spot, στην «πόρτα» του ΚΤΕΟ, του οχήματος που μόλις διήλθε με επιτυχία.

Σε όσα οχήματα διαπιστωθεί ότι έγιναν πλημμελείς έλεγχοι, θα υπάρχουν κυρώσεις που υπό προϋποθέσεις θα φθάνουν και στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Επιπλέον, θα αυστηροποιηθεί το πρόστιμο για τον πλημμελή ιδιοκτήτη, ενώ θα επιβάλλονται και διοικητικές κυρώσεις όπως αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας.

 1. Μείωση της μέσης ταχύτητας κίνησης στις αστικές περιοχές.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές θα κατέβει στα 30χλμ/ώρα.

 1. Διασφάλιση της επιβολής και είσπραξης του προστίμου.

Η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Στόχος είναι: ο τερματισμός του καθεστώτος της γενικευμένης πεποίθησης ατιμωρησίας και η αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ.

Κάθε παραβάτης του ΚΟΚ, θα γνωρίζει ότι θα πρέπει να καταβάλει το προβλεπόμενο πρόστιμο και η διοικητική διαδικασία θα έχει ως εξής:

  • Βεβαίωση και καταχώρηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με ηλεκτρονικά μέσα.
  • Πρόβλεψη ώστε η ευθύνη για παράβαση που επιβάλλεται απουσία του οδηγού (κάμερες, ραντάρ) να αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος.
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της παράβασης μέσω e banking ή ATM.
  • Βεβαίωση της υπερήμερης οφειλής στο TAXIS.
 1. Καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας για την παρακολούθηση των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.

Πρώτον, μέσω του ανασχεδιασμού του συστήματος, ο παραβάτης θα γνωρίζει ότι οι προβλεπόμενοι πόντοι θα καταγράφονται σε εύλογο χρόνο.

Δεύτερον, θα γίνει εφικτή η άμεση online ενημέρωση των οδηγών για την καταγραφή των παραβάσεών τους και των πόντων που έχουν στο point system.

Τρίτον, η Τροχαία θα έχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για την οδηγική συμπεριφορά όλων των οδηγών.

Τέταρτον, θα αντλούνται στατιστικά στοιχεία για το είδος και τη συχνότητα της παραβατικότητας των Ελλήνων οδηγών.

 • Ασφαλές οδικό δίκτυο

Το τετράπτυχο της οδικής ασφάλειας θεμελιώνεται στους ασφαλείς δρόμους, την υπεύθυνη οδήγηση, την κυκλοφοριακή παιδεία και τη θέσπιση δίκαιων κανόνων.

Καθώς αναμένεται ολοκλήρωση του οδικού δικτύου της Ελλάδας με νέους, σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητόδρομους.

Apeiron Insurance Project

Στην Apeiron Insurance Project, ενθαρρύνουμε τις δράσεις που καθιστούν την κίνηση στους δρόμους πιο ασφαλή και υποστηρίζουμε την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Ελπίζουμε σε ένα μέλλον με λιγότερα ατυχήματα και ορθή οδική συμπεριφορά.

Αν όμως είχες ατύχημα, κάλεσε την Φροντίδα Ατυχήματος και επίλεξε ανάμεσα στα συνεργαζόμενα συνεργεία μας αυτό που σε βολεύει. Εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι δίπλα σου από το 1ο λεπτό και φροντίζει για την άμεση αποζημίωση σου.