Ασφάλιση Taxi

Τι καλύπτουν τα προγράμματα μας

Αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος

Καλύπτουμε τραυματισμός τρίτου προσώπου ή πρόκληση ζημιάς σε όχημα ή σε περιουσιακά στοιχεία τρίτου προσώπου.

Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Αποζημιώνεστε για ζημιές από σύγκρουση με ανασφάλιστο όχημα, εφόσον ο οδηγός του ανασφάλιστου οχήματος είναι αποκλειστικά υπαίτιος.

Φροντίδα ατυχήματος

Ένας συνεργάτης μας φροντίζει για όλα τα διαδικαστικά, όταν συμβεί ένα περιστατικό που καλύπτει το ασφαλιστήριο.

Οδική Βοήθεια

Προσφέρουμε άμεση μεταφορά του οχήματος, εάν ακινητοποιηθεί στο δρόμο εξαιτίας ατυχήματος.

Ταξιδιωτική βοήθεια

Προσφέρουμε βοήθεια σε κάθε μετακίνηση μεγαλύτερη των 25 χλμ από τον τόπο κατοικίας σας, για περιστατικά όπως: Τραυματισμό ή ασθένεια, απώλεια αποσκευών, ή διακοπή του ταξιδιού λόγω έκτακτου γεγονότος.

Κλοπή

Παρέχουμε κάλυψη σε περίπτωση κλοπής του οχήματος, ή αφαίρεσης σταθερών τμημάτων του εξαιτίας κλοπής ή ληστείας, ή ζημιών από απόπειρα κλοπής.

Προσωπικό ατύχημα

Καλύπτουμε τον οδηγό του οχήματος για μόνιμη ή ολική αναπηρία, καθώς και τα έξοδα θεραπείας λόγω προσωπικού ατυχήματος, ενώ αποζημιώνονται οι δικαιούχοι σε περίπτωση απώλειας ζωής.

Νομική Προστασία

Καλύπτουμε τις αμοιβές δικηγόρων και δικαστικών πραγματογνωμόνων, τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα δικαστικών επιμελητών, καθώς και τις αποζημιώσεις μαρτύρων σε περίπτωση που υπάρχει εμπλοκή σε ατύχημα.

Θραύση Κρυστάλλων

Καλύπτουμε την αντικατάσταση ή επισκευή από θραύση ή ράγισμα κρυστάλλων

Φυσικά Φαινόμενα

Καλύπτουμε τις υλικές ζημίες που θα συμβούν στο όχημα από Φυσικά Φαινόμενα, θεομηνίες και χαλάζι

Τι δεν καλύπτουν

Κάποια Περιστατικά δεν μπορούν να καλυφθούν όπως

Ζημιές τρίτων από τη λειτουργία του οχήματος ως εργαλείου

Ασφάλιση οχήματος μη επιθυμητούς χρήσης σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της εταιρίας

Οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ

Όταν ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά παράβαση του ΚΟΚ, δεν καλύπτουμε την Αστική Ευθύνη προς τρίτους

Οδηγούς χωρίς άδεια οδήγησης

Όταν ο οδηγός δεν διαθέτει προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης, δεν καλύπτουμε την Αστική Ευθύνη προς τρίτους.

Μεταφορά αν επισκευάζεται επιτόπου

Δεν καλύπτουμε τη μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο από την Οδική Βοήθεια σε περίπτωση που μπορεί η βλάβη να επισκευαστεί επιτόπου.

Φανάρια και εξωτερικούς καθρέπτες

Δεν καλύπτουμε ζημιές σε φανάρια ή εξωτερικούς καθρέπτες στην περίπτωση θραύσης κρυστάλλων.

Οχήματα διαφορετικής χρήσης

Δεν καλύπτουμε οχήματα που χρησιμοποιούνται για διαφορετική χρήση από αυτήν που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορία.

Φθορά ή ζημιές από κακή συντήρηση

Σε περίπτωση κακής ή ανεπαρκούς συντήρησης του αυτοκινήτου, ύπαρξης φθορών λόγω χρήσης ή φθορών στα ελαστικά του, δεν καλύπτουμε τις Ίδιες Ζημιές και την Ολική Καταστροφή.

Καλύψεις

Αστική ευθύνη
Υλικές ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα
Προστασία Bonus Malus
Φροντίδα Ατυχήματος
Θραύση Κρυστάλλων/ Θραύση Κρυστάλλων All Risk
Νομική Προστασία
Νομική Προστασία Arag
Οδική Βοήθεια
Προσωπικό Ατύχημα
Apeiron Check Up
Ολική-Μερική Κλοπή
Φυσικά Φαινόμενα & Θεομηνίες
Κάλυψη Χαλαζόπτωσης
Κάλυψη Υ.Ζ από Τρομ. Ενέργειες/ Πολ.Ταραχές/ Κακόβ. Ενέργειες
Κάλυψη συστήματος Ήχου και Πλοήγησης
   Πρόσθετη Καλυψη

Φροντίδα Ατυχήματος

Σε περίπτωση Ατυχήματος κάλεσε 24/7 στο 2130904363

Οδική Βοήθεια

Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος σου κάλεσε 24/7 στο 2130904363

Συνεργαζόμενοι επισκευαστές κρυστάλλων