Ασφάλιση Μηχανημάτων Έργων

Τι καλύπτουν τα προγράμματα μας

Αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος

Καλύπτουμε τραυματισμός τρίτου προσώπου ή πρόκληση ζημιάς σε όχημα ή σε περιουσιακά στοιχεία τρίτου προσώπου.

Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Αποζημιώνεστε για ζημιές από σύγκρουση με ανασφάλιστο όχημα, εφόσον ο οδηγός του ανασφάλιστου οχήματος είναι αποκλειστικά υπαίτιος.

Φροντίδα ατυχήματος

Ένας συνεργάτης μας φροντίζει για όλα τα διαδικαστικά, όταν συμβεί ένα περιστατικό που καλύπτει το ασφαλιστήριο.

Προσωπικό ατύχημα

Καλύπτουμε τον οδηγό του οχήματος για μόνιμη ή ολική αναπηρία, καθώς και τα έξοδα θεραπείας λόγω προσωπικού ατυχήματος, ενώ αποζημιώνονται οι δικαιούχοι σε περίπτωση απώλειας ζωής.

Νομική Προστασία

Καλύπτουμε τις αμοιβές δικηγόρων και δικαστικών πραγματογνωμόνων, τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα δικαστικών επιμελητών, καθώς και τις αποζημιώσεις μαρτύρων σε περίπτωση που υπάρχει εμπλοκή σε ατύχημα.

Θραύση Κρυστάλλων

Καλύπτουμε την αντικατάσταση ή επισκευή από θραύση ή ράγισμα κρυστάλλων

Τι δεν καλύπτουν

Κάποια Περιστατικά δεν μπορούν να καλυφθούν όπως

Ζημιές τρίτων από τη λειτουργία του οχήματος ως εργαλείου

Ασφάλιση οχήματος μη επιθυμητούς χρήσης σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της εταιρίας

Οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ

Όταν ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά παράβαση του ΚΟΚ, δεν καλύπτουμε την Αστική Ευθύνη προς τρίτους

Οδηγούς χωρίς άδεια οδήγησης

Όταν ο οδηγός δεν διαθέτει προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης, δεν καλύπτουμε την Αστική Ευθύνη προς τρίτους.

Μεταφορά αν επισκευάζεται επιτόπου

Δεν καλύπτουμε τη μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο από την Οδική Βοήθεια σε περίπτωση που μπορεί η βλάβη να επισκευαστεί επιτόπου.

Φανάρια και εξωτερικούς καθρέπτες

Δεν καλύπτουμε ζημιές σε φανάρια ή εξωτερικούς καθρέπτες στην περίπτωση θραύσης κρυστάλλων.

Οχήματα διαφορετικής χρήσης

Δεν καλύπτουμε οχήματα που χρησιμοποιούνται για διαφορετική χρήση από αυτήν που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορία.

Φθορά ή ζημιές από κακή συντήρηση

Σε περίπτωση κακής ή ανεπαρκούς συντήρησης του αυτοκινήτου, ύπαρξης φθορών λόγω χρήσης ή φθορών στα ελαστικά του, δεν καλύπτουμε τις Ίδιες Ζημιές και την Ολική Καταστροφή.

Καλύψεις

Αστική ευθύνη
Αστική Ευθύνη εντός Φυλασσόμενων χώρων
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά ή/και έκρηξη
Αστική ευθύνη έναντι τριτων από τη χρήση εργαλείου
Αστική Ευθύνη από την διαρροή υγρών
Αστική Ευθύνη Πορθμείου
Υλικές ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα
Προστασία Bonus Malus
Φροντίδα Ατυχήματος
Νομική Προστασία Arag
Προσωπικό Ατύχημα
Θραύση Κρυστάλλων All Risk
   Πρόσθετη Καλυψη

Φροντίδα Ατυχήματος

Σε περίπτωση Ατυχήματος κάλεσε 24/7 στο 2130904363

Οδική Βοήθεια

Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος σου κάλεσε 24/7 στο 2130904363

Συνεργαζόμενοι επισκευαστές κρυστάλλων